English  正體中文
  Select Country
  愛家首頁 > Our Menu > 1 淘大店 > 愛家米食料理

香港
1 淘大店
Our Menu
叉燒豆腐扒飯
$ 46
豆腐扒飯
$ 40
日式萬如飯
$ 40
黃金扒飯
$ 40
叉燒黃金扒飯
$ 46
鴛鴦扒飯
$ 46
香椿芙蓉包飯
$ 42
楊洲炒飯
$ 43
冬菇滷豆腐飯
$ 42
咖哩薯仔洋樂飯
$ 40
叉燒飯
$ 43
 
| |

Copyright © Loving Hut International Company, Ltd. All Rights Reserved.