English  正體中文
  Select Country
  Home > Our Menu > Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store) > Drinks

Taipei City
Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store)
Taipei Tian Zhuan Zhai (International Fusion Cuisine)
New Taipei City
Taoyuan
Huanbei Branch, Taoyuan (Take Away Shop)
Hsinchu County
Miaoli County
Miaoli Lian He Branch(Fast Food Restaurant)
Taichung City
Changhua
Yung Fu Branch, Changhua (Fast Food Restaurant)
Nantou
Tainan City
QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine)
Kaohsiung City
Qinghua Branch, Kaohsiung (Fast Food Restaurant)
Pingtung
Ansin Branch, Pingtung (Fast Food Restaurant)
Yilan
Luodung Branch, Yilan(Buffet)
Xinyue Branch, Yilan(Fast Food Restaurant)
Yilan Song Fong Yin()
Hualien County
Green Organic Branch, Hualien(organic complex)
Taitung
Penghu County
Good Friend Veggi House Branch , Penghu(caf'e)
Penghu Paradise B&B
Our Menu
|
Appenzeller Non-alcoholic Beer
Erdinger Non-alcoholic Beer
Dark Malt Drink $80
Cranberry Juice
Passion Fruit Juice
Lemonade
Rose Lemonade
Passionfruit Soy-milk Shake
Cranberry Soy-milk Shake
Lemon Soy-milk Shake
Soy-milk
Earl Grey Tea
Oolong Green Tea
Black Tea
Green Plum Juice
Chamomile Pomelo Drink
Dried Longan Red Jujube Tea
Soy-milk Tea
Earl Grey Soy-milk Tea
Hazelnut Soy-milk Tea
Rose Soy-milk Tea
Caramel Soy-milk Tea
Cocoa
 
| | |
Loving Hut International Co. Ltd. No.300, Sec. 1, Jhongfong Rd., Pingjhen Dist, Taoyuan City 32457, Taiwan TEL:(03)468-3345 FAX:(03)4681581
Copyright © Loving Hut International Company, Ltd. All Rights Reserved.