English  正體中文
  Select Country
  Home > Our Menu > Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store) > Exotic Flavors

Taipei City
Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store)
Taipei Tian Zhuan Zhai (International Fusion Cuisine)
New Taipei City
Green Pool Branch, Taipei (cafe)
Taoyuan
Huanbei Branch, Taoyuan (Take Away Shop)
Hsinchu County
Zhubei Branch(Buffet)
Miaoli County
Miaoli Lian He Branch(Fast Food Restaurant)
Taichung City
Happy Branch, Taichung(Take Away Shop)
Changhua
Yung Fu Branch, Changhua (Fast Food Restaurant)
Nantou
Tainan City
QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine)
Kaohsiung City
Qinghua Branch, Kaohsiung (Fast Food Restaurant)
Pingtung
Ansin Branch, Pingtung (Fast Food Restaurant)
Yilan
Luodung Branch, Yilan(Buffet)
Xinyue Branch, Yilan(Fast Food Restaurant)
Yilan Song Fong Yin()
Hualien County
Green Organic Branch, Hualien(organic complex)
Taitung
Penghu County
Good Friend Veggi House Branch , Penghu(caf'e)
Penghu Paradise B&B
Our Menu
Au Lac Rice-noodle Salad
Summer Rolls
Vegan Omelette Rice
Loving Hut Original Tofu Burger
Loving Hut Sandwich
Loving Hut Bagel Burger
Hummus Wrap
Spicy Island Wrap
Black Pepper Steak Wrap
Balsamic Salad Pasta
TomYam Tahini Rice / Noodles
Pesto Salad Pasta / Rice
 
| | |
Loving Hut International Co. Ltd. No.300, Sec. 1, Jhongfong Rd., Pingjhen Dist, Taoyuan City 32457, Taiwan TEL:(03)468-3345 FAX:(03)4681581
Copyright © Loving Hut International Company, Ltd. All Rights Reserved.