English  正體中文
  Select Country
  Home > Our Menu > > Sizzle-licious

Taipei City
Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store)
Taipei Tian Zhuan Zhai (International Fusion Cuisine)
New Taipei City
Taoyuan
Huanbei Branch, Taoyuan (Take Away Shop)
Hsinchu County
Miaoli County
Miaoli Lian He Branch(Fast Food Restaurant)
Taichung City
Changhua
Yung Fu Branch, Changhua (Fast Food Restaurant)
Nantou
Tainan City
QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine)
Kaohsiung City
Qinghua Branch, Kaohsiung (Fast Food Restaurant)
Pingtung
Ansin Branch, Pingtung (Fast Food Restaurant)
Yilan
Luodung Branch, Yilan(Buffet)
Xinyue Branch, Yilan(Fast Food Restaurant)
Yilan Song Fong Yin()
Hualien County
Green Organic Branch, Hualien(organic complex)
Taitung
Penghu County
Good Friend Veggi House Branch , Penghu(caf'e)
Penghu Paradise B&B
Our Menu
Korean dolsot bibimbap(with soup)
Korean dolsot bibimguksu(with soup)
Basil & pine nuts dolsot bibimbap(with soup)
Sizzling handmade vegan egg noodles(with soup)
Sizzling Vegan Alfredo(with corn chowder)
Sizzling Tomato Spaghetti(with corn chowder)
Sizzling Basil Vegan Scallop spaghetti(with corn c..
Sizzling Crispy Cheerful Spring noodles
Sizzling King oyster Mushroom noodles
Sizzling Ocean Loaf noodles
Sizzling Vegan Beef noodles (with corn chowder)
Clay pot & Sizzling Basil Three-Spices
Clay pot & Sizzling Kung-pao King Oyster Mushroom
 
| | |
Light Light Industry (Taiwan) Limited No. 39, Yumin St., Miaoli City, Miaoli County 36059, Taiwan TEL:(037)370-468 FAX:(037)374-332
Copyright © Loving Hut International Company, Ltd. All Rights Reserved.