English  正體中文
  Select Country
  Home  >  Our Restaurants  >  Hsinchu County

Taiwan 台灣

Taipei City
Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store)
Taipei Tian Zhuan Zhai (International Fusion Cuisine)
New Taipei City
Green Pool Branch, Taipei (cafe)
Taoyuan
Huanbei Branch, Taoyuan (Take Away Shop)
Hsinchu County
Zhubei Branch(Buffet)
Miaoli County
Miaoli Lian He Branch(Fast Food Restaurant)
Taichung City
.....
Changhua
Yung Fu Branch, Changhua (Buffet)
Nantou
.....
Tainan City
JianKang Branch, Tainan(Fast Food Restaurant)
QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine)
Kaohsiung City
Qinghua Branch, Kaohsiung (Fast Food Restaurant)
Pingtung
Ansin Branch, Pingtung (Fast Food Restaurant)
Yilan
Luodung Branch, Yilan(Buffet)
Xinyue Branch, Yilan(Fast Food Restaurant)
Hualien County
Green Organic Branch, Hualien(organic complex)
Taitung
.....
Penghu County
Good Friend Veggi House Branch , Penghu(caf'e)
Penghu Paradise B&B

Global Stores 全球愛家

Zhubei Branch(Buffet)
  
 Address
Post code: 302
No.37, Minquan St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)
 Tel
(03)6563776
 Opening hour

(Mon.)~(Sat.)
am 10:30 ~ pm01:30
pm 04:30 ~ pm07:30

(Sun):am10:30~pm01:30

 

 Seats
24

 


GPS coordinates:
LAT: 24.832753 LNG:121.012298    [Google Map]

   
 
| | |
Loving Hut International Co. Ltd. No.300, Sec. 1, Jhongfong Rd., Pingjhen Dist, Taoyuan City 32457, Taiwan TEL:(03)468-3345 FAX:(03)4681581
Copyright © Loving Hut International Company, Ltd. All Rights Reserved.