Vietnam

  Loving Hut - Chân Tâm


  Address of restaurant (English):
  128 Phu Lien st,
  Hoang Van Thu, Thai Nguyen city
 

  Tel : 0989161192

  Email : hoangdaochantam@gmail.com


  Loving Hut - Phúc Quang Chay


  Address of restaurant (English):
  Alley 41 Nguyen Van Trang,
  Ben Thanh Ward., Dist. 1, Ho Chi Minh
 

  Address of restaurant (Vietnamese):
  Hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng,
  P. Bến Thanh, Q. 1, Hồ Chí Minh
 

  Email : Ldinh9938@gmail.com


  Loving Hut - Âu Cơ


  Address of restaurant (English):
  147b Au Co - Ha Noi - Aulac (Vietnam)
 

  Address of restaurant (Vietnamese):
  147b Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội – Việt Nam
 

  Tel : +84 024 66518946

  Email : cakhuctinhthuong@gmail.com

 

  Loving Hut THÁI DƯƠNG


  Address of restaurant (English):
  No. 10, Le Loi St.,
  Duong Dong Town,Phu Quoc City,
  Kien Giang Province, Aulac
 

  Address of restaurant (Vietnamese):
  10 Lê Lợi,
  Thị Trấn Dương Đông,
  Thành Phố Phú Quốc.
  Tỉnh Kiên Giang, Âu Lạc
 

  Tel : +84 1654 482 765

  Email : lovinghutthaiduong@gmail.com

  Opening hours:
  10Am to 14Pm and 17Pm to 22.30pm

 

  Loving Hut Ngoi Nha Yeu Thuong


  Address(English):
  24 Trần Cao Vân St.,
  TânThiện Ward, Lagi Town,
  BìnhThuận Province,
  Việt Nam

 

  Address(Vietnamese):
  24 Trần Cao Vân,
  PhườngTânThiện, ThịXãLagi,
  BìnhThuận,
  Việt Nam

 

  Tel: +84 623 706 777

  Email: lovinghutngoinhayeuthuong@gmail.com


 


  Loving Hut Hoa Dang


  Address(English):
  38 Huynh Khuong Ninh,
  Ward. Da Kao. Dist.1. HCMC
 

  Address(Vietnamese):
  38 Huỳnh Khương Ninh.
  P. Đa Kao. Q.1. TP.HCM

 

  Tel: +[84] [08] [38209702]

  Email: info@lovinghuthoadang.com


 


  Loving Hut Hoàng Kim


  Address(English):
  91 Cao Thắng Street,
  Hạ Long, QuảngNinh
  Vietnam

 

  Address(Vietnamese):
  91 Cao Thắng,
  Hạ Long, QuảngNinh
  Việt Nam

 

  Tel: +84 333827299


 


  Loving Hut Coi, Hanoi, Aulac


  Address(English):
  3/10/121 Chua Lang street,
  Hanoi City, Aulac
  Vietnam

 

  Address(Vietnamese):
  Số 3/10 ngõ 121, phốChùaLáng,
  HàNội, ÂuLạc
  Việt Nam

 

  Tel: (+84) 4 66748762


 


  Loving Hut LốiSốngMới


  Address(English):
  Number 6, TrầnPhú Street,
  CẩmTây, CẩmPhả, QuảngNinh
  Vietnam

 

  Address(Vietnamese):
  Số 6, đườngTrầnPhú, CẩmTây,
  CẩmPhả, QuảngNinh
  Việt Nam

 

  Tel: +48 1696496898


   Loving Hut Thế Giới Chay


  Address(English):
  192/4 Quanthanh street
  Ha Noi, Au Lac
  Vietnam

 

  Address(Vietnamese):
  192/4 QuánThánh, Ba Đình,
  HàNội
  Việt Nam

 

  Tel: +[84] [4] [62737403]


 

Loving Hut Vegan Cuisine
 BE VEGAN, MAKE PEACE